Chất ngoại lai (bên ngoài) chẳng hạn như vi khuẩn, siêu vi, hoặc nấm gây ra nhiễm trùng và bệnh nếu chúng xâm nhập vào cơ thể. Hệ miễn dịch phát hiện ra chúng và sản xuất kháng thể để chống lại chúng.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology