प्लाज्मा रगतको तरल भाग हो। यो एक व्यक्तिबाट संक्रमण भएपछि संकलित गरिन्छ। तरलमा कीटाणु विरूद्ध एन्टिबडीहरू समावेश हुन्छ। कहिलेकाँही यो प्लाज्मा अरू व्यक्तिहरूलाई पनि दिन सकिन्छ तिनीहरूलाई बिरामी हुनबाट बचाउन वा तिनीहरूलाई अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Convalescent plasma