हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले हामीलाई संक्रमणबाट बचाउन सक्ने एउटा तरिका। हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले एन्टिबडीहरू बनाउँदछ जुन भाइरसको सतहभरि टाँसिन्छ। जब भाइरसले हाम्रो कोषिकाहरूमा टाँसिन कोसिस गर्दछ, एन्टिबडीहरू बाटोमा आउँछन् र भाइरसलाई हाम्रो कोषिकाहरूमा जानबाट रोक्दछन्। यसले प्रतिरक्षा प्रणालीको अन्य भागहरूलाई भाइरस चिन्न र नष्ट गर्न मद्दत गर्दछ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Neutralisation