एक द्रुत र गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया। यो खाना वा औषधीको प्रतिक्रियाले हुन सक्छ। लक्षणहरूमा सास फेर्न गाह्रो हुनु, चेतना गुमाउनु र रक्तचाप कम हुनु समावेश छन्। व्यक्तिलाई तत्काल मेडिकल ध्यानाकर्षण चाहिन्छ र कहिलेकाँही मर्न पनि सक्छन्।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Anaphylaxis