Một loại khảo sát nghiên cứu. Những người tham gia hoặc sẽ nhận được thuốc chủng mới, hoặc nằm trong nhóm kiểm soát. Nhóm kiểm soát có thể nhận một thuốc chủng khác hoặc giả dược, nghĩa là một chất đơn giản không có tác dụng gì trên cơ thể. Những người tham gia thường không biết mình thuộc nhóm nào. Các khoa học gia thử nghiệm sự an toàn và các ích lợi của các thuốc chủng ngừa mới.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Clinical Trial