बिरामी हुनबाट बच्न वा जीवाणुको सम्पर्कमा पर्दा संक्रमित हुनबाट जोगिन सक्ने क्षमता। किटाणुहरु संग देखा परेर वा खोप लगाएर तपाईंको शरीरले यस प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्दछ। तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीमा “स्मृति” छ - यसले कीटाणुहरू सम्झन सक्छ जुन यो पहिले देखीएको थियो र तिनीहरूलाई कसरी आक्रमण गर्ने थाहा हुन्छ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Immunity