Một cách mà hệ miễn dịch có thể bảo vệ chúng ta khỏi bị nhiễm trùng. Hệ miễn dịch tạo ra các kháng thể, chúng bám vào khắp bề mặt của một siêu vi. Khi siêu vi tìm cách bám vào các tế bào của chúng ta, kháng thể sẽ can thiệp và ngăn chận không cho siêu vi xâm nhập vào các tế bào. Kháng thể cũng giúp các phần khác của hệ miễn dịch nhận ra và diệt siêu vi.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Neutralisation