Một nhóm các ảnh hưởng thường xảy ra sau tiêm chủng. Có thể gồm có đau nhức, đỏ hoặc sưng quanh chỗ tiêm. Người đó có thể cảm thấy mệt mỏi, nóng hoặc nhức đầu. Quan trọng là, đó là các dấu hiệu cho thấy sự đáp ứng miễn dịch có hiệu quả.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Reactogenicity