भर्खरै वर्णन गरिएको गम्भीर अवस्था। एउटा व्यक्तिको मस्तिष्कमा वा शरीरको अन्य भागहरुमा असामान्य रगतको थेक्कालाहरू हुने। यो कम प्लेटलेट स्तरहरूसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन्।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS)