जब एउटा व्यक्ति खोपको बारेमा अनिश्चित हुन्छ र उपलब्ध खोप लगाउन ढिलासुस्ती वा अस्वीकार गर्दछ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Vaccine hesitancy