एक प्रकारको औषधि जसले निश्चित कीटाणुहरूका विरूद्ध लड्न र रोगबाट बचाउनको लागि हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मद्दत गर्दछ। सामान्यतया, व्यक्ति कीटाणुको संक्रमणमा आउनुअघि खोप दिइन्छ। प्रत्येक खोपले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कीटाणुको विरूद्ध एन्टिबडीहरू बनाउन प्रोत्साहन गर्दछ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Vaccine